Farnosť Žitavany
"Rímskokatolícka cirkev"

Správca farnosti

Mgr. Stanislav Caránek
Vysvätený: 12. 6. 2004
2004 - 2006 kaplán Skalité
2006 - 2009 kaplán Trenčín - mesto
2009 - 2010 kaplán Zlaté Moravce
2010 - správca farnosti v Žitavanoch